Pilemil

Photo by Morten Spaberg and Espen Friberg (clcik image for high reolution).

PILEMIL

PILEMIL makes pop music with a mix of lo-fi new-wave-electro-indie, etc. The project was started by Emil N. Høgset sometime in the mid-2000s and has since existed as something in between a solo project (endless experiments in the studio) and a band (with the members Nikolai N. Høgset, Dag Ivan Homlong and Truls S. Johnsen).

PILEMIL has previously released the EP “Cyrnaq & Phil Emile [sic]” (2006) and the album “If You Make a Lot of Ceramics, Ceramics Will Make a Lot of You as Well” (2009).

In May 2012, the album “Do You Really Want to Read More?” is coming out. It contains 10 songs which play around with quasi-literary references and is published as a book!

Go to Pilemil’s Home page for more info!

Foto: by Morten Spaberg and Espen Friberg (klikk på bildet for høyoppløslig versjon).

PILEMIL

PILEMIL lager popmusikk med en lett blanding av  lo-fi-ny-veiv-elektro-indie osv. Prosjektet ble startet av Emil N. Høgset en gang på midten av 2000-tallet, og har siden eksistert som en blanding av et soloprosjekt (endeløs knoting i studio) og et band (med de feste medlemmene Nikolai N. Høgset, Dag Ivan Homlong og Truls S. Johnsen).

PILEMIL har tidligere gitt ute EP’en «Cyrnaq & Phil Emile [sic]» (2006) og albumet «If You Make a Lot of Ceramics, Ceramics Will Make a Lot of You as Well» (2009).

I mai 2012 kommer albumet  “Do You Really Want to Read More?” som inneholder 10 låter som på ulike måter spiller på kvasilitterære referanser og gis ut i form av en bok!

Gå til Pilmemils hjemmeside for mere info!

Leave a Reply