Lower Than Lo-fi, but Higher

Lower Than Lo-fi, but Higher

“Lower Than Lo-Fi, But Higher”? It must be the most cryptic, ambivalent and ambiguous name for a band project. The man behind the mysterious name is Christian Stouff, and usually he is to be found behind the bass guitar in the Balkan psychedelic band, Now We’ve got Members. Now he releases the album “No Need for Ladders” on his own, and it is equivalent to the the counterpart of the maximalism  Now We’ve got Members have gradually become known for.

What hits you at first is not necessarily that the sound is lower than lo-fi, or extremely hi-fi for that matter. No, it’s how stripped down it all sounds. The core of the music is Stouff’s voice and a guitar with only four strings. The sound expands now and then with a drum roll, modest fiddles and wind instruments, but always only as a sub-section of the vocal melodies. And the melodies are always beautiful and sore. But never obvious. The songs are often given an unexpected melodic or rhythmic twist, but always in a discreet manner, so that the song can float on and slide thorough and past the soundscape.

When you look through the track list of “No Need for Ladders” you will find a collection of rather ordinary and prosaic words. Titles like “Sand”, “Words” and “Reign” silently screams at the listener in all its dramatic modesty. The lyrics are melancholic and wistful, but not in an overstated or sentimental way. One gets the feeling that it’s all about interaction and how things relate to each other. If it’s in case of atomic, subliminal, pan-dimenesional or human relations is not known.

Lower Than Lo-fi, But Higher proves on the album “No Need for Ladders” that he masters a strange form of pop minimalism that few others, if any, experiment with. Like the name of the music it’s cryptic and ambivalent, but if you get under the skin of it, it’s just as generous as it is withdrawn.

Downloads

No need for ladders – I couldn’t be there [MP3] [OGG]
No need for ladders – Words [MP3] [OGG]

Lower Than Lo-fi, but Higher

Lower Than Lo-Fi, But Higher? Det skal godt gjøres å finne et mer kryptisk, ambivalent og tvetydig navn på et bandprosjekt. Mannen bak det mystiske navnet er Christian Stouff, og vanligvis er han å finne bak bassgitaren i det psykedeliske balkanbandet Now We’ve got Members. Nå slipper han plata “No Need for Ladders” på egenhånd, og den er motstykket til den maksimalismen Now We’ve got Members etter hvert har blitt kjent for.

Det mest slående med musikken ved første gjennomlytting er ikke nødvendigvis at lydbildet er lavere enn lo-fi, eller ekstremt hi-fi for den sakens skyld. Nei, det mest iørefallende er hvor enkelt det hele er gjort. Grunnstammen i musikken er Stouffs stemme og en gitar med kun fire strenger. Lydbildet utvides av og til med en trommevirvel, beskjedne feler eller blåsere, men alltid bare som en understrekning av vokalmelodiene. Og melodiene er alltid vakre og såre. Men aldri innlysende. Sangene tar ofte små uventede melodiske og rytmiske vendinger, men alltid på diskrét vis, slik at låten kan flyte videre og melodien kan sige igjennom og forbi lydlandskapene.

Når man ser gjennom låtlista på “No Need for Ladders” vil man finne en samling med temmelig hverdagslige og prosaiske ord. Titler som “Sand”, “Words” og “Reign” skriker stille mot lytteren i all sin dramatiske beskjedenhet. Tekstene er melankolske og vemodige, men ikke på en overtydelig eller sentimental måte. Man får følelsen av at det handler om interaksjon og hvordan ting forholder seg til hverandre. Om det er snakk om atomære, subliminale, pan-dimenesjonale eller menneskelige forhold vites ikke.

Lower Than Lo-fi, But Higher viser på plata “No Need for Ladders” at han behersker en underlig form for pop-minimalisme som få andre, om noen, lefler med. I likhet med navnet er musikken kryptisk og ambivalent, men om man kommer under huden på den er den like generøs som den er tilbakeholden.

Downloads

No need for ladders – I couldn’t be there [MP3] [OGG]

No need for ladders – Words [MP3] [OGG]

Leave a Reply