Magnus Moriarty + Pilemil – Micro TourMagnus Moriarty + Pilemil – Mikroturné

The projectile MM™ finishing up their masterpiece:

Kodachromerockopera

Planned release October 2010.

Micro Tour: Gigs in Oslo june 24th (Last Train) and Moss  (Cafe Brandstrup) june 25th. On these two special evenings you will get the chance to have a little taste of what is going to happen on thieir new record!

They are also going to play the child rock festival Mini Øya june 26th

Pilemil orchestra is joining the Micro Tour in Oslo and Moss.

For the time being they are digging into Norwegian  female litterature form the 80’s. A nymphony is on the steps:

Drama With Hilde

Planned release November 2010. Show up on this special Micro Tour and have a unique pre listen …

Romsås/Kjelsås prosjektilet MM™ er så godt som ferdige med sitt nye mesterverk:

Kodachromerockopera

For å varme opp til dette – en mikroturne: 24/6 på Last Train i Oslo, og

25/6  på Cafe Brandstrup, Moss

Disse spesielle kveldene får du muligheten til å høre hvordan Kodachromerockopera kommer til å låte!

Moriarty spiller også 26.juni på barnefestivalen Mini Øya.

Orkesteret Pilemil kaster seg på mikroturnéen i Oslo og Moss.

De er for tiden langt inne i norsk kvinnelitteratur fra slutten av åttitallet. En nymphoni står på trappene:

Drama With Hilde

Planlagt utgivelse i november 2010.

Under denne spesielle mirkoturné får du en unik mulighet til å høre hvordan den kommer til å låte!