Now we’ve got members EP Cassette-release + Crook Island! Now we’ve got members kassettslippfest + Crook Island!

Now we’ve got members released a cassette with two LONG tracks on 14. April!

Get the cassette & MP3  here!

The cassettes are limited to 150 copies, and have beautiful sleeves by Espen Friberg!

Have a listen to side A:

Now we’ve got members – Unchronological rhythm by Metronomicon Audio

Now we’ve got members gir ut en EP på kassett med en episk og en mystisk låt på henholdsvis side A og B.

Få kloa i kassetten og MP3’ene <a href=”http://www.metronomiconaudio.net/shop”> her! </a>

Kassetten har et vakkert omslag av Espen Friberg.

Den mastret til kassett av Thomas Meidell, mastret fra kassett til mp3 av Jørgen Skjulstad.

Kassetten kommer med en nedlastningskode hvor man kan få både med og uten kassettlyd.

Lytt gjerne på side A:

Now we’ve got members – Unchronological rhythm by Metronomicon Audio